Algemene voorwaarden

Extra voorwaarden i.v.m corona

Op dit moment worden alle één op één lessen bij ons gegeven zoals je gewend bent met inachtneming van ruim 1,5m afstand tussen leerling en docent. De lesruimtes zijn voorzien van schermen waar de leerling achter dient te blijven en handalcohol waar voorafgaand aan de les handen mee ontsmet dienen te worden

Alleen de leerlingen mogen op dit moment in de lesruimtes, kijkers zijn zolang het coronavirus een risico vormt niet toegestaan.. Verder kan de wachtruimte niet gebruikt worden, omdat we de 1,5 meter afstand daar niet kunnen waarborgen. In het pand is voldoende wachtruimte beschikbaar.

Duolessen zijn uitsluitend toegestaan wanneer dit in overleg met de docent door iedereen is goedgekeurd. In alle andere gevallen dient er naar een passende oplossing voor de duolessen gezocht te worden.

Wanneer je klachten hebt als hoesten, keelpijn, verkoudheid of koorts blijf je thuis en kun je een videoles aanvragen. De videolessen zijn voor ons het alternatief voor de normale lessen en gelden als volwaardige vervanging wanneer de les i.v.m corona niet live kan plaatsvinden. Uit ervaring is gebleken dat een videoles als tijdelijke oplossing heel erg goed werkt en daarom verwachten wij in deze tijd medewerking en begrip van de leerlingen.

Wanneer een van onze docenten door luchtwegklachten geen les kan verzorgen op locatie zullen we tijdelijk overstappen op videolessen totdat deze klachten over zijn of uit een test is gebleken dat de klachten niet door Covid-19 veroorzaakt worden.

Alle overige voorwaarden zijn ongewijzigd gebleven. Verder hopen wij natuurlijk, net als iedereen, dat we de corona gerelateerde voorwaarden zo snel mogelijk los kunnen laten. We werken als school heel erg hard om alle lessen door te kunnen laten gaan en het risico op besmettingen binnen onze school zo klein mogelijk te houden.

Inschrijving

Indien u lessen wilt gaan volgen dient u zich in te schrijven via ons inschrijfformulier. Wanneer het formulier volledig is ingevuld, gaan wij hiermee akkoord en zullen wij zo snel mogelijk reageren. Pas na de eerste les wordt de inschrijving actief. De inschrijving loopt tot wederopzegging en wordt niet automatisch stopgezet aan het einde van het schooljaar.

Betaling

Voor de betaling van het lesgeld ontvangt u maandelijks een factuur met een vast bedrag via de e-mail. Het bedrag is gebaseerd op het lesgeld voor een heel schooljaar en wordt in tien termijnen gefactureerd. In juli en augustus ontvangt u geen factuur. Een schooljaar bestaat uit 38 lesmomenten (19 als je om de week les hebt). Het bedrag is afhankelijk van de gekozen lesvorm en alle tarieven zijn op onze website te vinden. I.v.m schoolvakanties kan het zo zijn dat je de ene maand meer lessen hebt dan de andere.

Indien u liever per kwartaal of bijvoorbeeld halfjaar een factuur ontvangt kan dat ook. Laat ons dit dan even weten via de e-mail, dan passen we het aan in onze administratie.

 

Tarieven

De tarieven voor de lessen zijn op onze website te vinden. Deze zijn afhankelijk van de lesvorm, duur en -frequentie. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. Een eventuele tariefswijziging wordt aan het begin van een lesjaar ingevoerd en voor de zomervakantie aangekondigd.

Lesvormen

U kiest zelf de gewenste lesvorm. Uiteraard kunt u bij ons terecht voor advies hierover.

Voor duo-lessen dient u zich als duo aan te melden. Wij vormen doorgaans geen nieuwe duo’s. Een enkele keer komt het bij duolessen voor dat u op termijn het advies van de docent krijgt om op te splitsen, mocht het verschil in niveau of interesse te ver uiteenlopen.

Voor gitaarlessen ‘om de week’ bieden wij slechts een beperkt aantal plekken aan. Deze vinden altijd aan het begin of aan het einde van een lesdag plaats. Alleen volwassenen kunnen gebruikmaken van deze ‘om de week’-gitaarlessen.

Voor leerlingen die moeilijk een vaste lestijd kunnen plannen (i.v.m. werk of reizen) of voor gevorderde leerlingen die af en toe een les willen kunnen volgen, bieden wij een 10-lessen kaart aan. Ook hiervoor hebben we slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. Deze strippenkaart dient vooraf betaald te worden. U ontvangt hiervoor een factuur van ons.

Jaarplanning

De jaarplanning is te allen tijde te raadplegen via onze website en is te vinden onder het kopje “nieuws & planning”. Voor leerlingen die om de week les hebben hanteren we een A/B rooster. Dit is om te voorkomen dat leerlingen door de schoolvakanties een hele maand geen lessen hebben. Kijk voor aanvang van de lessen goed in de jaarplanning. Als je niet weet wanneer je volgende les is kun je het hier altijd vinden.

Proefpakket

Het Proefpakket is een manier om kennis te maken met de gitaar, de lessen en gitaarspelen. Het pakket houdt in; drie proeflessen van 30 min inclusief een starters-gitaar met hoes voor € 99,-. Hiervoor ontvangt u een factuur van ons. De drie lessen dienen achtereenvolgend binnen een maand gevolgd te worden (met uitzondering van vakantiedagen ed.). Na de proeflessen kiest u of u door wilt gaan met reguliere lessen. De gitaar met hoes blijft ongeacht die keuze eigendom van de leerling. Het is niet mogelijk om over te stappen op het proefpakket als u al lessen bij ons volgt.

BTW

Leerlingen die ouder zijn dan 21 betalen 21% BTW over het lesgeld. Leerlingen onder de 21 zijn vrijgesteld van de BTW. Dit is wettelijk bepaald. De bedragen op de website zijn inclusief BTW.

Vakanties

Wij proberen het vakantierooster voor de middelbare scholen van regio Zuid Nederland zoveel mogelijk te volgen. Het vakantierooster is op de website te vinden onder het kopje Tarieven, planning & info.

Roostering en lesverzuim

In overleg met de leerling wordt een geschikte, vaste tijd in het rooster bepaald. Het rooster geldt in principe voor een heel lesjaar. Indien een lestijd door omstandigheden gewijzigd moet worden, dient u dit tijdig aan te geven zodat we u een geschikt alternatief kunnen bieden.

Indien u een les niet aanwezig kunt zijn heeft u geen recht op een inhaalles of restitutie van het lesgeld. Als u tijdig bij ons meldt dat u er niet kunt zijn, zullen wij ons best doen om de les te verplaatsen. Dit is helaas niet altijd mogelijk en hier worden derhalve geen rechten aan ontleend.

Indien u meer dan drie aaneengesloten lessen niet aanwezig kan zijn wegens ziekte of familieomstandigheden wordt het lesgeld in overleg gerestitueerd.

Vervangende docenten en uitval van lessen

Indien een docent niet op de lestijd aanwezig kan zijn, wordt er in principe gezorgd voor een vervangende docent zodat de lessen door kunnen gaan.

Wanneer door ziekte van een docent, of een andere omstandigheid de les niet door kan gaan, wordt de les zo spoedig mogelijk ingehaald. Samen met de leerling wordt een geschikt tijdstip bepaald. Wanneer er meer dan drie lessen achter elkaar uitvallen, zal het lesgeld van de betreffende lessen worden gerestitueerd.

Uitschrijving en opzegtermijn

Indien u zich wenst uit te schrijven dient u dat schriftelijk bij ons te melden d.m.v een e-mail naar: info@degitaarschool.com. Midden in het schooljaar opzeggen kan, de opzegtermijn bedraagt 1 maand en start in de maand opvolgend op de maand waarin u heeft opgezegd. Dit houdt in dat de leerling naast de lopende maand nog 1 maand lesgeld verschuldigd is. Indien u na 1 april opzegt betaalt u de lessen tot het einde van het schooljaar (dus t/m juni). Je recht op lessen stopt aan het einde van de maand gelijk aan de opzegtermijn.

Als u midden in het jaar opzegt kan het zo zijn dat het bedrag dat u omgerekend per les heeft betaald hoger of lager uitvalt dan wanneer u een volledig schooljaar had afgerond. Dit verschil wordt niet gecompenseerd.